Macheo is transparant en betrouwbaar, dat bewijst ons CBF-keurmerk.

Waarin Macheo uniek is: 

We meten via een zelfontwikkeld systeem welke hulp nodig is, hoe die snel en efficiënt kan worden geregeld, en welk effect de geboden hulp heeft. Een unieke manier van werken, die bewezen resultaten heeft. Ons doel is om onze hulp in Kenia te verdubbelen. We hebben in 2023 40.000 kinderen geholpen; in 2024 moeten dat er 50.000 zijn! 

Wie zijn wij?

De stichting is in 2005 opgericht met slechts één doel:

Creating a fairer future for kenyan children

Dat betekent dat al onze activiteiten erop gericht zijn om eerlijker kansen te creëren voor een betere toekomst voor kinderen in Kenia.

Wij vinden het onacceptabel en oneerlijk dat het simpele feit van de plek waar je wieg staat, de rest van je leven en je toekomstkansen bepaalt. Wij noemen dit: ‘de loterij van het leven’

Met ‘de loterij van het leven’ in gedachten, werken we compromisloos vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Onze doelgroep zijn de meest kwetsbare kinderen in de sloppenwijken en het platteland van Thika, Kenia
  • Elk kind heeft recht op een veilige, liefdevolle, zorgzame en stimulerende familie
  • Waar mogelijk werken we samen met de (lokale) overheid; we beconcurreren elkaar niet

De “Regeling Beloning Directeuren van Goed Doelen” wordt door stichting Macheo Nederland nageleefd, alle besturrsfuncties in Nederland worden vrijwillig uitgevoerd.

Gedragscodes en richtlijnen die we onderschrijven:

Richtlijn 650 (richtlijn voor jaarverslaggeving inclusief aanwijzingen voor kostentoerekening beheer en administratie).

Als houder van het CBF-keurmerk volgt stichting Macheo Nederland de principes voor goed bestuur van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Hieraan gekoppeld is een Verantwoordingsverklaring (opgenomen in de het Jaarverslag) waarin de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht verantwoording afleggen over drie principes:

   1. Het scheiden van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren.
   2. Het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen.
   3. Het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden.

In de Verantwoordingsverklaring wordt de klachtenprocedure beschreven; het uitgangspunt is om elke reactie individueel te beantwoorden.

Conform het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties (artikel 4) legt stichting Macheo Nederland in een meerjarenbeleidsplan het beleid vast dat zij hanteert om  haar doelen te bereiken. De organisatie concretiseert dit beleid in praktische maatregelen en programma’s die onderdeel zijn van de meerjarenbeleidsplannen, teneinde de gewenste verbeteringen te realiseren. 
Wij lichten jaarlijks in onze Jaarverslagen toe (geplaatst op de website) welke resultaten de organisatie heeft bereikt op de verschillende werkvelden, zoals die in de meerjarenbeleidsplannen aan de orde komen.

Stichting Macheo Nederland hanteert in het kader van de door het CBF gestelde eisen een integriteitsbeleid met een meldpunt, te bereiken via: integriteitsmelding@macheo.org

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Hier kun je ons CBF-erkenningspaspoort bekijken.

  • Wij geloven in het geven van hulp op maat. Eén oplossing voor alle problemen is er niet, omdat de problematiek van deze kinderen té complex is voor eenheidsworst.
  • Daarom bekijken wij de hulpvraag ‘holistisch’: we beoordelen het totaalplaatje in plaats van één geïsoleerd probleem aan te pakken.
  • Macheo wil dat de te geven hulp een zo groot mogelijk effect sorteert met de middelen die voorhanden zijn. De hulp moet zoveel mogelijk sociale winst opleveren (‘maximum social return of investment’) zie: www.effectivegiving.nl
  • We kijken bij het geven van hulp breder dan naar het ene individu dat de hulp ontvangt: we betrekken waar mogelijk de hele gemeenschap erbij en maken deze partner om de problemen op te lossen.

In 2005 zegden Marnix Huis in ‘t Veld en Maureen Kromowirjo hun banen op om in Kenia aan de slag te gaan als vrijwilliger in een bestaand kinderhuis Marnix en Maureen (beide 1974) leerden elkaar kennen tijdens hun studie Personeel & Arbeid aan de Hogeschool van Rotterdam en Omstreken. Marnix werkte daarna als organisatie-adviseur en Maureen als personeelsadviseur.

Toen zij in 2005 in Kenia aankwamen, werden zij gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden waarin kinderen leven in de vele sloppenwijken, vaak inwonend bij opa’s of oma’s die te oud zijn om voor ze te zorgen, of bij familie in veel te grote gezinnen. In slechte gezondheid, zonder veilige gezinssituatie en zonder onderwijs,ziet de toekomst er voor deze kinderen ronduit slecht uit. Marnix en Maureen wilden zich inzetten voor verbetering van de situatie. Marnix Huis in ’t Veld is, tot 31 december 2023, aangebleven als de managing director van Macheo in Kenia. Vanaf 1 januari 2024 vervult Marnix de rol van business development director en is de rol van managing director overgedragen aan Sarah Mbira. Mede-oprichtster Maureen Kromowirjo is na enkele jaren in Kenia teruggegaan naar Nederland en is nu actief voor Stichting Macheo Nederland.

Macheo Children’s Organization is de hoofdorganisatie in Kenia. Hier wordt al het dagelijkse werk uitgevoerd door het Keniaanse personeel. Alle 140 medewerkers zijn Keniaans, behalve Marnix Huis in ’t Veld. We werken alleen met niet-Keniaanse vrijwilligers in specifieke, kwaliteitsverbeterende projecten. Bij Macheo werken vrijwilligers nooit direct met de kinderen.

De Stichting Macheo Nederland ondersteunt de activiteiten in Kenia. Het bestuur van de stichting werft fondsen, organiseert promotionele activiteiten, verzorgt de communicatie in Nederland, onderhoudt contacten met donoren en sponsoren via nieuwsbrieven en draagt zorgt voor de financiën.

De Nederlandse bestuursleden zetten zich voor honderd procent vrijwillig in, declareren geen onkosten en proberen zo min mogelijk overheadkosten te maken. Zo garanderen wij dat zoveel mogelijk sponsorgelden rechtstreeks terecht komen waar ze voor gegeven zijn: bij de kinderen in Kenia.

Macheo USA ondersteunt de organisatie vanuit Amerika.

Sarah Mbira is in Kenia de managing director van Macheo.

Onze nieuwsbrieven en jaarverslagen vindt u hier.

Sluit je nu bij ons aan!

Goed werk moet goed gedaan worden! Oók enthousiast geworden over de manier waarop wij werken? Doe met ons mee! Samen kunnen we nog veel méér bereiken.

Meer informatie Doneer nu

Macheo wordt mede gesponsord door

Pin It on Pinterest

Share This