De toekomst van elk kind is maatwerk

Macheo helpt de meest kwetsbare en arme kinderen. We stemmen de hulp af op de behoefte van ieder kind en leggen zo een uniek fundament voor de toekomst. Kinderen worden bij ons aangemeld via mensen in de omgeving van het kind die zich zorgen maken. Dat kan dus een leraar zijn, een ouder of ander familielid of een bezorgde buur. Ook medewerkers (Social Workers) van Macheo, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied, melden ook kinderen aan die in aanmerking kunnen komen voor hulp.

Uitgangspunten van de Macheo-Methode

 • Natuurlijk helpen wij met empathie: inlevingsvermogen is een cruciaal onderdeel bij het werken met kwetsbare kinderen en hun verzorgers.
 • Wij realiseren ons echter dat inlevingsvermogen en betrokkenheid de objectiviteit bij het geven van hulp kan beïnvloeden.
 • Wij vinden het nodig om bij het verlenen van hulp ook onafhankelijk te kijken naar de effectiviteit en kwaliteit van de hulp die wij willen bieden. Vandaar dat we zelf een systeem hebben ontwikkeld dat deze onafhankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit waarborgt.

Ons zelfontwikkeld hulpsysteem in 3 stappen

 1. Diagnose: wat is er nodig?
 2. Hulpverlening (hulp op maat): we kiezen wat nodig is uit onze ‘gereedschapskist’ met maatregelen
 3. Evaluatie: welk effect hebben de hulpmaatregelen gehad?

Macheo heeft regionale sociale werkers in dienst. Zij stellen de hulpvraag vast en gebruiken hiervoor de zogeheten ‘Child Status Index tool’. Dit is een wetenschappelijk getoetste manier om vast te stellen hoe het met het algeheel welbevinden van een kind gesteld is.

Er wordt gekeken naar:
– Zorg
– Veiligheid
– Gezondheid
– De beschikbaarheid van eten en drinken
– Onderwijs en vaardigheden
– Psychosociale omstandigheden
– Onderdak

De sociale werkers stellen op basis van hun bevindingen een hulpplan op met verschillende maatregelen die nodig zijn.

De sociale werkers kunnen hulp vragen aan collega’s die bij Macheo in dienst zijn, of externe deskundigen inschakelen. We werken nauw samen met de Keniaanse overheid. De hulpverlener kiest de benodigde maatregelen uit de ‘gereedschapskist’ van Macheo:

Macheo biedt een breed scala aan diensten aan om de levensomstandigheden van kwetsbare individuen en gezinnen in Kenia te verbeteren. Hieronder volgt een herziene versie van de tekst:

Macheo levert diverse diensten, waaronder:

 1. Kinderopvang & bescherming
 2. Noodhulp voor gezinnen
 3. Individuele onderwijs ondersteuning en schoolmaaltijden
 4. Ondersteuning bij lichamelijke gezondheidszorg
 5. Ondersteuning bij geestelijke gezondheidszorg
 6. Zelfstandig gezinsinkomen verdienen
 7. Levensvaardigheden training
 8. Hulp aan tienermoeders
 9. Fysieke leef- en leeromstandigheden

KINDEROPVANG & BESCHERMING

 • Tijdelijke residentiële zorg: Dit gebeurt alleen wanneer er geen enkele andere mogelijkheid is kinderen onder te brengen. Kinderen die slachtoffer zijn van een of andere vorm van (seksueel)misbruik, in de steek zijn gelaten of verwaarloosd, kunnen terecht in een van de 5 opvanghuizen van Macheo, onder leiding van een ‘tante’. Ze krijgen daar een tijdlang (gemiddeld ongeveer zes maanden) een veilige plek, waar ze worden geholpen met het verwerken van hun trauma. Macheo werkt ook met de familie van het kind (als die er is) om een veilige terugkeer in de eigen omgeving mogelijk te maken. In de kinderhuizen is plaats voor maximaal 40 kinderen. Macheo heeft op deze manier al meer dan 400 kinderen geholpen. Deze kinderen zijn teruggekeerd naar hun familie, in een Keniaans adoptiegezin geplaatst of in een pleeggezin.
 • Gezinsreїntegratie: Sociaal werkers van Macheo blijven de ontwikkelingen volgen na reїntegratie en -waar nodig- hulp bieden. Ook de broertjes en zusjes van het kind worden in deze hulp meegenomen.
 • Alternatieve gezinszorg: De alternatieve gezinszorg houdt in dat kinderen in een veilig gezin worden geplaatst. Dit kan via adoptie zijn, waarbij Macheo een geregistreerd adoptiebureau inschakelt. Het gaat ook om het opsporen van betrouwbare en leifhebbende familieleden en het direct plaatsen van de kinderen bij deze gezinnen in plaats van ze in een kinderhuis te laten opnemen.
 • Pleegzorg: In overeenstemming met het beleid van de Keniaanse regering en in nauwe samenwerking met de relevante autoriteiten pleiten wij er actief voor dat meer mensen pleegouders worden. Macheo organiseert bijeenkomsten om meer informatie te geven en helpt geïnteresseerde aspirant-pleegouders met de benodigde procedures.
 • Babyhuis: We zorgen voor verlaten baby’s, bieden liefdevolle zorg en begeleiden hen tot ze herenigd worden met familie of geadopteerd worden (binnen Kenia).
 • Redding van slachtoffers van misbruik en verwaarlozing: We bieden hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van misbruik en verwaarlozing, inclusief toegang tot overheidsdiensten.
 • Preventie van misbruik en verwaarlozing: We trainen gemeenschappen om misbruik te herkennen en rechten van kinderen te begrijpen, om misbruik te voorkomen.

NOODHULP VOOR GEZINNEN

 • Macheo biedt hulp via onvoorwaardelijke geldoverdracht aan gezinnen in crisis- of noodsituaties. De gezinnen kunnen hiervan gebruik maken zoals zij zelf denken dat het het meest positieve effect heeft, hierdoor blijven ze in hun rol als besluitvormers voor hun eigen gezin. Meestal zijn voedsel, medicijnen en het afbetalen van schulden hun grootste behoeften. Zonder deze steun kan het gezin dieper in een crisis terechtkomen of verstoken blijven van specifieke behoeften. Hopelijk stelt deze steun ons personeel in staat om sneller te gaan werken aan de ontwikkeling en empowerment van het gezin.

INDIVIDUELE ONDERWIJS ONDERSTEUNING EN SCHOOLMAALTIJDEN

 • Betaling van schoolgeld: We faciliteren toegang tot onderwijs, met nadruk op kleuterschool (ECD) en middelbare dagscholen voor meisjes.
 • Verschaffing van schooluniformen: Kinderen ontvangen uniformen om de verplichte kleding op Keniaanse scholen mogelijk te maken. Dit heeft een sterk positief effect op hun zelfbeeld en bevordert kansen voor toegang tot school, aangezien het niet hebben van een uniform soms een reden is om niet toegelaten te worden.
 • Aanbieding van schoolbanken: We leveren en distribueren bureaus om tekorten aan schoolmeubilair te verhelpen. Dit tekort is voor scholen vaak een reden om geen nieuwe kinderen toe te laten. Hiermee voorkomen we dat.
 • Bijles: We bieden extra ondersteuning aan kinderen die lange tijd niet naar school zijn gegaan, om hen te helpen bij het inhalen van leerachterstanden en benodigde social vaardigheden, hierdoor wordt de kans op voortijdig schoolverlaten gereduceerd.
 • Schoolmaaltijden: We bieden lunch en ontbijt aan, waardoor de toegang tot scholen wordt verbeterd en de algehele gezondheid en prestaties van kinderen worden bevorderd.
 • Schoolmaaltijden via voorwaardelijke geldoverdracht: We ondersteunen kwetsbare gezinnen met een financiële bijdrage voor schoolmaaltijden, met flexibiliteit voor ouders om te beslissen over de beste aanpak. Hierdoor wordt deelname aan een schoolvoedselprogramma van de overheid of van een andere NGO mogelijk.

Een video over de schoolmaaltijden kan hier bekeken worden.

FYSIEKE GEZONDHEIDSONDERSTEUNING

 • Individuele gezondheidszorgondersteuning: We bieden financiële hulp bij medische kosten en pleiten voor vrijstellingen in samenwerking met ziekenhuizen.
 • Gezondheidszorgondersteuning voor ondervoede kinderen: We helpen gezinnen met voedselzekerheid, voedingsadvies en behandeling van ondervoede kinderen.
 • Zorg voor ontworming: We promoten hygiëne en ontworming om de gezondheid van kinderen te verbeteren.

ONDERSTEUNING BIJ GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

 • Individuele begeleiding: Medewerkers van Macheo bieden therapeutische diensten bij emotionele, psychologische of sociale problemen en proberen samen met de cliënten oplossingen te vinden. Macheo verwijst cliënten indien nodig door naar specifieke psychiatrische hulp.
 • Groepsbegeleiding: Groepssessies bevorderen veerkracht en zelfeffectiviteit bij kinderen, waardoor psychosociale problemen worden aangepakt. Familie-therapie valt hier ook onder en draagt bij aan de gemeenschappelijke verwerking van gedeelde trauma’s.

ZELFSTANDIG GEZINSINKOMEN VERDIENEN

 • Economische empowerment van gezinnen: Wanneer armoede de hoofdoorzaak is van alle problemen, moet dit – indien mogelijk – allereerst worden aangepakt. We helpen een gezin of kostwinner op weg met geld of hulpmiddelen om een zaak of activiteiten te beginnen waarmee een familie of gezin een eigen inkomen kan gaan verdienen en voorziet in eigen levensonderhoud. We netwerken en bemiddelen ook bij regionale werkgevers om onze cliënten daar aan het werk te krijgen. We ondersteunen gezinshoofden bij het starten van inkomensgenererende activiteiten, bevorderen lokale zakelijke ideeën en bemiddelen bij werkgevers. Een video over deze activiteiten kan hier bekeken worden.
 • Arbeidsmarkt kansen van jongeren vergroten: We vergroten de kansen van jongeren op werk door hen vaardigheden aan te leren voor sollicitaties of het starten van een eigen bedrijf.

LEVENSVAARDIGHEDEN TRAINING

 • Training in reproductieve gezondheid en levensvaardigheden: We bieden training aan tienermeisjes over menstruatie en voorzien in maandverband, terwijl jongens betrokken worden bij voorlichting over reproductieve gezondheid.
 • Levensvaardigheden door sport & spel: We bevorderen ook het leren van levensvaardigheden door sport en spel op scholen, dit doen we samen met onze partner Join for Joy.

HULP AAN TIENERMOEDERS

 • We helpen tienermoeders op alle mogelijk manieren om te zorgen dat ze een gezonde zwangerschap doorlopen en een gezonde baby krijgen in een veilige omgeving. We geven ze steun en mogelijkheden om een goede moeder te worden. De tienermoeders krijgen alle mogelijke steun om hun school af te maken en vaardigheden te leren waarmee ze in hun levensonderhoud en dat van hun kind kunnen voorzien. Een mooie video van dit indrukwekkende werk kan hier bekeken worden.

FYSIEKE LEEF- EN LEEROMSTANDIGHEDEN

 • Verbetering van fysieke leefomstandigheden: Macheo zorgt voor hele concrete hulp in de vorm van kleding, matrassen, huisraad en andere benodigdheden in omstandigheden waar kinderen dit soort basisbenodigdheden niet hebben. Elk kind heeft een onderdak nodig waar het veilig en droog kan wonen. Met behulp van de omgeving zorgt Macheo waar nodig voor verbetering van een huis of zelfs het bouwen van een onderkomen.
 • Verbetering van schoolfaciliteiten: We werken samen met scholen om klaslokalen, toiletten en keukens te bouwen of te repareren, met financiële bijdragen van de scholengemeenschap.

Macheo streeft naar duurzame verbeteringen in het welzijn van de gemeenschappen die zij bedient, met de betrokkenheid van de lokale bevolking.

Evaluatie: effectief genoeg?

Nadat alle benodigde hulpmaatregelen zijn ingezet, beoordeelt de regionale sociale werker of de gegeven hulp ook het beoogde effect heeft opgeleverd. Hiervoor wordt opnieuw de Child Index Tool  gebruikt. Het verschil tussen de beide scores is de verbetering in het welbevinden van het kind, mede dankzij de interventies van Macheo.

We weten dat deze aanpak werkt, omdat hij wereldwijd met succes wordt ingezet door vele organisaties, waaronder Unicef. Zelf meten we ook continu zorgvuldig wat werkt en wat niet, zodat we onze aanpak voortdurend kunnen verbeteren, onze inzet nog impactvoller kunnen maken en meer kinderen kunnen helpen

Sluit je nu bij ons aan!

Goed werk moet goed gedaan worden! Oók enthousiast geworden over de manier waarop wij werken? Doe met ons mee! Samen kunnen we nog veel méér bereiken.

Meer informatie Doneer nu

Pin It on Pinterest

Share This