In oktober, tijdens de Wilde Ganzen-Partin maand, is op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema “Een thuis voor ieder kind”.

Directeur Marnix Huis in ’t Veld legt in een 6 minuten durend filmpje uit waarom Macheo de Nederlandse pledge ‘#Every Child a family ‘ heeft getekend. Het filmpje is gemaakt door een van de initiatiefnemers van de pledge, Monique Derrez, die Macheo bezocht en Marnix Huis in ’t Veld interviewde, de oprichter van Macheo Children’s Organization.

Bekijk het filmje hier: https://vimeo.com/435137090

Macheo en Wilde Ganzen

Macheo was één van de acht geselecteerde organisaties (uit meer dan 60 inzendingen!) die tijdens een seminar van Wilde Ganzen ideeën, die meehelpen om kinderen een veilig thuis in een gezinssituatie te bieden, mochten delen met het publiek. Macheo heeft het Family Strengthening Program gepresenteerd.

Onderzoek wijst uit dat kinderen thuis, in een veilige en liefdevolle gezinssituatie, het meest gelukkig opgroeien. Dat is ook een basisrecht van ieder kind. Helaas is de realiteit vaak anders.

Door het tekenen van de pledge #Every Child a family , verklaren de steunende organisaties dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. Zij roepen andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg. Langdurige opvang van kinderen in weeshuizen zonder focus op reïntegratie hoort daar niet bij. Ook in 2020 neemt het aantal organisaties dat te pledge steunt toe.

Omslag van traditioneel weeshuis naar maatwerk

Marnix Huis in ’t ‘Veld geeft in het filmpje ook inzicht in hoe Macheo van een traditioneel weeshuis de omslag heeft gemaakt naar een organisatie die met holistische aanpak maatwerk levert ter voorkoming van opvang van kinderen in tehuizen.

Macheo focust nu op het adresseren van problemen op het moment dat deze nog oplosbaar zijn binnen het gezin. Momenteel is als vangnet tijdelijke opvang voor kinderen helaas nog steeds nodig in Kenia. Marnix legt ook uit hoe Macheo in het geval van tijdelijke opvang wel direct inzet op familiehereniging.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom contact op te nemen als ze meer willen weten over Macheo en de omslag die de organisatie succesvol heeft gemaakt. info@macheo.org

Sluit je nu bij ons aan!

Goed werk moet goed gedaan worden! Oók enthousiast geworden over de manier waarop wij werken? Doe met ons mee! Samen kunnen we nog veel méér bereiken.

Meer informatie Doneer nu

Pin It on Pinterest

Share This